კონფიდენციალურობის წესები

კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადება

Law & More ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს. პერსონალური მონაცემების ამ დამუშავების შესახებ მკაფიოდ და გამჭვირვალე გზით რომ გაცნობოთ, შედგენილია კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადება. Law & More პატივს სცემს თქვენს პირად მონაცემებს და უზრუნველყოფს, რომ პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც ჩვენთვის არის მოწოდებული, კონფიდენციალური გზით მიიღება. კონფიდენციალურობის ამგვარი განცხადება ასრულებს მონაცემთა სუბიექტების ინფორმირების ვალდებულებას, თუ ვინ Law & More ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს. ეს ვალდებულება გამომდინარეობს მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგლამენტიდან (GDPR). ამ კონფიდენციალურობის განცხადებაში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვები პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებით Law & More მიპასუხებენ.

საკონტაქტო ინფორმაცია

Law & More არის კონტროლიორი თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით. Law & More მდებარეობს De Zaale 11 (5612 AJ) Eindhoven. თუ კითხვები გაჩნდება ამ კონფიდენციალურობის განცხადებასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონით + 31 40 369 06 83 და ელექტრონული ფოსტით info@lawandmore.nl.

პირადი მონაცემები

პერსონალური მონაცემები არის ყველა ინფორმაცია, რომელიც გვეუბნება რაღაც ადამიანზე, ან რაც შეიძლება ასოცირდება პიროვნებასთან. ინფორმაცია, რომელიც არაპირდაპირი გზით გვეუბნება რამეზე, ასევე პერსონალურ მონაცემებად ითვლება. კონფიდენციალურობის ამ განცხადებაში, პერსონალური მონაცემები ნიშნავს ყველა ინფორმაციას, რაც Law & More პროცესები თქვენგან და რომლითაც შეიძლება ამოიცნოთ.

Law & More ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს კლიენტებთან მომსახურების ან პერსონალური მონაცემების მიწოდების მიზნით, რომლებიც მოცემულია მონაცემთა სუბიექტების მიერ საკუთარი ინიციატივით. ეს მოიცავს საკონტაქტო მონაცემებს და სხვა პერსონალურ დეტალებს, რომლებიც აუცილებელია თქვენი საქმის გადასაჭრელად, პერსონალური მონაცემები, რომლებიც შეავსეთ საკონტაქტო ფორმებსა თუ ვებგვერდზე, ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ აწვდით (შესავალი) ინტერვიუების დროს, საჯარო ვებსაიტებზე ან პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც შეგიძლიათ მიიღოთ საჯარო რეესტრებიდან, მაგალითად, საკადასტრო რეესტრიდან და სავაჭრო პალატის სავაჭრო რეესტრიდან.  Law & More ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს სერვისების უზრუნველსაყოფად, ამ სერვისების გაუმჯობესების მიზნით და შეძლებს პირადად დაუკავშირდეს თქვენთან, როგორც მონაცემთა სუბიექტს.

რომლის პერსონალურ მონაცემებს ამუშავებს Law & More?

კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადება ვრცელდება ყველა იმ პირზე, ვის მონაცემებს ამუშავებს Law & More. Law & More ამუშავებს იმ პირთა პერსონალურ მონაცემებს, რომლებთანაც ჩვენ არაპირდაპირი ან უშუალოდ გვაქვს ურთიერთობა, გვინდა გვქონდეს ან გვქონდეს ურთიერთობა. ეს მოიცავს შემდეგ პირებს:

 • (პოტენციური) კლიენტები Law & More;
 • განმცხადებლები;
 • ადამიანები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან მომსახურებით Law & More;
 • ადამიანები, რომლებიც უკავშირდებიან კომპანიას ან ორგანიზაციას, რომელთანაც დაკავშირებულია Law & More აქვს, სურს ან ჰქონდეს ურთიერთობა;
 • ვებ – გვერდების სია Law & More;
 • ყველა სხვა ადამიანი, ვინც დაუკავშირდა Law & More.

პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი

Law & More ამუშავებს თქვენს პირად მონაცემებს შემდეგი მიზნებისათვის:

 • იურიდიული მომსახურების გაწევა

თუ თქვენ ქირაობთ ჩვენს იურიდიულ მომსახურებას, გთხოვთ მოგვმართოთ თქვენი საკონტაქტო მონაცემები ჩვენთან. ასევე შეიძლება საჭირო გახდეს სხვა პერსონალური მონაცემების მიღება, თქვენი საქმის განსახორციელებლად, საკითხის ბუნებიდან გამომდინარე. გარდა ამისა, თქვენი პერსონალური მონაცემები გამოყენებული იქნება მომსახურებისთვის ინვოისების მისაღებად. საჭიროების შემთხვევაში ჩვენი სერვისების უზრუნველსაყოფად, ჩვენ თქვენს პირად მონაცემებს ვაწვდით მესამე პირებს.

 • ინფორმაციის მიწოდება

Law & More რეგისტრირდება თქვენი პერსონალური მონაცემები სისტემაში და ინახავს ამ მონაცემებს, რათა მოგაწოდოთ ინფორმაცია. ეს შეიძლება იყოს ინფორმაცია თქვენს ურთიერთობასთან დაკავშირებით Law & More. თუ არ გაქვთ ურთიერთობა Law & More (ჯერ), თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ ინფორმაცია ვებ – გვერდზე საკონტაქტო ფორმის გამოყენებით. Law & More ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს, რათა დაგიკავშირდეთ და მოგაწოდოთ თქვენთვის საჭირო ინფორმაცია.

 • იურიდიული ვალდებულებების შესრულება

Law & More ამუშავებს თქვენს პირად მონაცემებს იურიდიული ვალდებულებების შესრულების მიზნით. კანონის და ქცევის წესების მიხედვით, რომლებიც ვრცელდება ადვოკატებს, ჩვენ ვალდებული ვართ შეამოწმოთ თქვენი პირადობა, მოქმედი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე.

 • დასაქმება და შერჩევა

Law & More აგროვებს თქვენს პირად მონაცემებს რეკრუტირებისა და შერჩევის მიზნით. როდესაც სამუშაოს განაცხადს უგზავნით Law & Moreთქვენი პერსონალური მონაცემები ინახება იმისათვის, რომ დაადგინოთ თუ არა მოწვეული სამუშაოს გასაუბრებაზე და რომ დაგიკავშირდეთ თქვენს განცხადებასთან დაკავშირებით.

 • სოციალური მედია

Law & More იყენებს რამდენიმე სოციალური მედიის ქსელს, კერძოდ Facebook, Instagram, Twitter და LinkedIn. თუ ვებგვერდზე იყენებთ ფუნქციებს სოციალურ მედიასთან მიმართებაში, ჩვენ შეგვიძლია თქვენი პერსონალური მონაცემების შეგროვება შესაბამისი სოციალური მედიის ქსელებით.

 • ბიზნესის გამოყენების ვებსაიტი

შეაფასოს მისი ვებ – გვერდის ბიზნესსარგებლობა, Law & More იყენებს ლიდინფოს მომსახურებას როტერდამიში. ეს სერვისი აჩვენებს კომპანიის სახელებს და მისამართებს ვიზიტორების IP მისამართებზე დაყრდნობით. IP მისამართი არ შედის.

პერსონალური მონაცემების დამუშავების საფუძვლები

Law & More ამუშავებს თქვენს პირად მონაცემებს შემდეგი ან ერთი შემდეგი საფუძვლის საფუძველზე:

 • თანხმობა

Law & More შეგიძლიათ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება, რადგან თქვენ მისცეს თანხმობა ასეთი დამუშავებისთვის. თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ ეს თანხმობა ნებისმიერ დროს.

 • ხელშეკრულების საფუძველზე (ჯერ არ დასრულებულა)

თუ დაქირავება Law & More იურიდიული მომსახურების უზრუნველსაყოფად, ჩვენ დავამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, თუ და რამდენადაც საჭიროა ამ სერვისების შესასრულებლად.

 • იურიდიული ვალდებულებები

თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხდება იურიდიული ვალდებულებების შესრულების მიზნით. ჰოლანდიის ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების შესახებ კანონის თანახმად, იურისტები ვალდებულნი არიან შეაგროვონ და ჩაწერონ გარკვეული ინფორმაცია. ეს გულისხმობს, რომ, სხვათა შორის, კლიენტების ვინაობის გადამოწმებაა საჭირო.

 • ლეგიტიმური ინტერესები

Law & More ამუშავებს თქვენს პირად მონაცემებს, როდესაც ამის ლეგიტიმური ინტერესი გვაქვს და როდესაც დამუშავება არ არღვევს თქვენი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას არაპროპორციული გზით.

პირადი მონაცემების გაზიარება მესამე პირებთან

Law & More თქვენს პირად მონაცემებს მხოლოდ მესამე პირებს აცნობებს, როდესაც ეს აუცილებელია ჩვენი სერვისების უზრუნველსაყოფად, ზემოთ ნახსენები საფუძვლების გათვალისწინებით. ეს შეიძლება ითვალისწინებდეს ხელშეკრულებების დადებას, პერსონალურ მონაცემთა გამჟღავნებას (იურიდიულ) პროცედურებთან დაკავშირებით, კონტრაგენტთან კორესპონდენციაზე ან მესამე მხარისათვის შესაძლებლობის მისაცემად Law & Moreისეთი, როგორიცაა ICT- ის პროვაიდერები. გარდა ამისა, Law & More შეუძლია მესამე პირს მიაწოდოს პერსონალური მონაცემები, მაგალითად, ზედამხედველი ან საჯაროდ დანიშვნის უფლებამოსილ ორგანოს, იმ შემთხვევაში, თუ ამის განხორციელების ვალდებულება არსებობს.

პროცესორის ხელშეკრულება გაფორმდება თითოეულ მესამე მხარესთან, რომელიც ამუშავებს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს სახელით და დაკვეთით Law & More. შედეგად, ყველა პროცესორი ასევე ვალდებულია შეასრულოს GDPR. მესამე მხარეები, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელია Law & Moreმაგრამ, როგორც მაკონტროლებელი სერვისების მიწოდება, თავად პასუხისმგებელნი არიან GDPR– სთან შესაბამისობისთვის. ეს მოიცავს მაგალითად ბუღალტერებსა და ნოტარიუსებს.

პირადი მონაცემების უსაფრთხოება

Law & More დიდ მნიშვნელობას აფასებს თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებას და დაცვას და უზრუნველყოფს შესაბამის ტექნიკურ და ორგანიზაციულ ზომებს რისკის შესაბამისი უსაფრთხოების დონის უზრუნველსაყოფად, ხელოვნების მდგომარეობის გათვალისწინებით. Როდესაც Law & More იყენებს მესამე მხარის მომსახურებას, Law & More დააწერს ხელშეკრულებებს პროცესის ხელშეკრულებაში გასატარებელ ზომებთან დაკავშირებით.

შენახვის ვადა

Law & More ინახავს დამუშავებულ პერსონალურ მონაცემებს არაუმეტეს, ვიდრე საჭიროა, რათა მიაღწიოს წინასწარ აღწერილ მიზანს, რომლისთვისაც მონაცემები იქნა შეგროვებული, ან ვიდრე ესაჭიროება კანონებით ან დებულებებით.

მონაცემთა სუბიექტების პირადი უფლებები

კონფიდენციალურობის კანონმდებლობის თანახმად, თქვენ გაქვთ გარკვეული უფლებები, როდესაც თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხდება:

 • დაშვების უფლება

თქვენ უფლება გაქვთ მიიღოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელი პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხდება და ამ პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა.

 • გამოსწორების უფლება

თქვენ გაქვთ უფლება მოსთხოვოთ მაკონტროლებელს გამოსწორდეს ან შეავსოს არაზუსტი ან არასრული პერსონალური მონაცემები.

 • წაშლის უფლება (”დავიწყების უფლება”)

თქვენ გაქვთ მოთხოვნის უფლება Law & More ამოიღონ დამუშავებული პერსონალური მონაცემები. Law & More უნდა წაშალოს ეს პერსონალური მონაცემები შემდეგ სიტუაციებში:

 • თუ პერსონალური მონაცემები აღარ არის საჭირო იმ მიზნისთვის, რისთვისაც ისინი შეგროვდა;
 • თუ თქვენ მიიღებთ თქვენს თანხმობას, რომელზედაც დამუშავება ემყარება და არ არსებობს დამუშავების სხვა სამართლებრივი საფუძველი;
 • თუ თქვენ ეწინააღმდეგებით დამუშავებას და არ არსებობს გადამუშავების ლეგიტიმური საფუძველი;
 • თუ პერსონალური მონაცემები უკანონოდ იქნა დამუშავებული;
 • თუ პერსონალური მონაცემები უნდა მოიხსნას იურიდიული ვალდებულების შესრულების მიზნით.
 • დამუშავების შეზღუდვის უფლება

თქვენ გაქვთ მოთხოვნის უფლება Law & More შეზღუდოს პერსონალური მონაცემების დამუშავება, როდესაც თვლით რომ არ არის აუცილებელი გარკვეული ინფორმაციის დამუშავება.

 • მონაცემთა პორტაბელურობის უფლება

თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ ის პერსონალური მონაცემები, რომლებიც Law & More ამუშავებს და ამ მონაცემებს სხვა კონტროლერზე გადასცემს.

 • ობიექტივის უფლება

თქვენ გაქვთ უფლება, ნებისმიერ დროს, შეეწინააღმდეგოთ თქვენი პერსონალური მონაცემის დამუშავებას Law & More.

თქვენ შეგიძლიათ შეიტანოთ თხოვნა წვდომის, გამოსწორების ან დასრულების, წაშლის, შეზღუდვის, მონაცემთა პორტაბელურობის ან მოცემული თანხმობის გასვლის შესახებ Law & More ელ.ფოსტის გაგზავნით შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: info@lawandmore.nl. თქვენ მიიღებთ პასუხს თქვენს მოთხოვნაზე ოთხი კვირის განმავლობაში. შეიძლება არსებობდეს გარემოებები Law & More ვერ (სრულად) შეასრულეთ თქვენი მოთხოვნა. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს იმ შემთხვევაში, როდესაც საქმე ეხება ადვოკატთა კონფიდენციალურობას ან იურიდიული დაკავების პერიოდებს.

გინდა იცოდე რა Law & More შეუძლია გააკეთოს თქვენთვის, როგორც იურიდიული ფირმა Eindhoven მდე Amsterdam?
შემდეგ დაგვიკავშირდით ტელეფონით +31 40 369 06 80 ან გამოგვიგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა შემდეგ მისამართზე:
ბატონი. ტომ მეევი, ადვოკატი Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
ბატონი. მაქსიმ ჰოდაკი, ადვოკატი & მეტი - maxim.hodak@lawandmore.nl

Law & More