რეგისტრაციის საჯარო და ზოგადად ხელმისაწვდომი გამჟღავნება

(იურიდიული პროფესიის დებულების 35-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად)

ტომ მეევი

ჰოლანდიის ადვოკატთა იურიდიული ტერიტორიების რეესტრში ტომ მეევისმა დაარეგისტრირა შემდეგი იურიდიული ადგილები:

კომპანიის კანონი
პირები და საოჯახო სამართალი
სისხლის სამართლის კანონი
დასაქმების კანონი

ნიდერლანდების ადვოკატის სტანდარტების შესაბამისად, რეგისტრაცია ავალდებულებს მას ყოველწლიურად მიიღოს ათი სასწავლო კრედიტი რეგისტრირებულ თითოეულ სამართლებრივ სფეროში.

 

რას ამბობენ კლიენტები ჩვენს შესახებ

ტომ მეევის სურათი

პარტნიორი / ადვოკატი მმართველი

იურიდიული მრჩეველი
Law & More