ფრენის დაგვიანების დაზიანების ანაზღაურება

2009 წლიდან, ფრენის შეფერხების შემთხვევაში, თქვენ, როგორც მგზავრი, აღარ დებთ ცარიელი ხელით. მართლაც, Sturgeon– ის განაჩენის თანახმად, ევროკავშირის იუსტიციის სასამართლომ გააგრძელა ავიაკომპანიების ვალდებულება კომპენსაციის ანაზღაურების შესახებ. მას შემდეგ, მგზავრებმა შეძლეს კომპენსაციით ისარგებლონ არა მხოლოდ გაუქმების შემთხვევაში, არამედ ფრენის შეფერხების შემთხვევაშიც. სასამართლომ დაადგინა, რომ ორივე შემთხვევაში ავიაკომპანიებს მხოლოდ ა ზღვარი სამი საათის განმავლობაში გადახრა საწყისი გრაფიკიდან. მოცემულ ზღვარს გადააჭარბებს ავიაკომპანიას და დანიშნულების ადგილამდე მიდიხართ სამ საათზე მეტხანს? ამ შემთხვევაში, ავიაკომპანიას მოგიწევს კომპენსაცია, რომ შეფერხდეს ზიანის ანაზღაურება.

ამასთან, თუ ავიაკომპანიამ შეიძლება დაადასტუროს, რომ იგი არ არის პასუხისმგებელი კითხვაზე დაგვიანებით, ამით დაადასტუროს არსებობის შესახებ საგანგებო გარემოებები რომლის თავიდან აცილება შეუძლებელი იყო, იგი არ არის ვალდებული კომპენსაცია გადაიხადოს სამ საათზე მეტხანს დაგვიანებით. იურიდიული პრაქტიკის გათვალისწინებით, გარემოებები იშვიათად არის საგანგებო. ეს მხოლოდ ის შემთხვევაა, როდესაც საქმე ეხება:

  • ძალიან ცუდი ამინდი (მაგალითად, ქარიშხალი ან ვულკანური ამოფრქვევა)
  • ბუნებრივი კატასტროფების
  • ტერორიზმის
  • გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების
  • გაცხადებული გაფიცვები (მაგ., აეროპორტის თანამშრომლების მიერ)

იუსტიციის სასამართლო არ მიიჩნევს ტექნიკურ ხარვეზებს თვითმფრინავში, როგორც გარემოებად, რომელიც შეიძლება საგანგებოდ ჩაითვალოს. ჰოლანდიის სასამართლოს განმარტებით, ავიაკომპანიის საკუთარი პერსონალის გაფიცვები არც ამ გარემოებით არის გათვალისწინებული. ასეთ შემთხვევებში, თქვენ, როგორც მგზავრს, უბრალოდ აძლევთ კომპენსაციას.

კომპენსაციის უფლება გაქვთ თუ არა რაიმე განსაკუთრებული გარემოებები? ამ შემთხვევაში, ავიაკომპანიამ უნდა გადაიხადოს კომპენსაცია თქვენთვის. ამიტომ, თქვენ არ უნდა დათანხმდეთ სხვა შესაძლო ალტერნატივას, მაგალითად ვაუჩერს, რომელსაც ავიაკომპანია წარმოგიდგენთ. ამასთან, გარკვეულ პირობებში, თქვენ ასევე გაქვთ უფლება ზრუნვაზე და / ან განსახლებაზე და ავიაკომპანიამ ხელი უნდა შეუწყოს ამას.

ანაზღაურების ოდენობა, ზოგადად, შეიძლება იყოს 125-დან - 600-მდე, - ევრო თითო მგზავრზე, ფრენის ხანგრძლივობისა და შეფერხების ხანგრძლივობის მიხედვით. ფრენების შეფერხებაზე 1500 კილომეტრზე ნაკლები დროით შეგიძლიათ იმედი, 250, - ევროს ანაზღაურება. თუ ეს ეხება ფრენებს 1500-დან 3500 კილომეტრამდე, 400-ზე კომპენსაცია, - ევროდ შეიძლება ჩაითვალოს მიზანშეწონილი. თუ 3500 კილომეტრზე მეტს ფრენით, თქვენი ანაზღაურება სამ საათზე მეტხანს დაგვიანებით შეიძლება იყოს 600, - ევრო.

დაბოლოს, მხოლოდ აღწერილ ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, თქვენთვის, როგორც მგზავრისთვის, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პირობა არსებობს. სინამდვილეში, თქვენ მხოლოდ უფლება გაქვთ კომპენსაცია გადასახადის ანაზღაურებისთვის, თუ ფრენის დაგვიანება დაქვეითებულია ევროპული რეგულაცია 261/2004. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც თქვენი ფრენა გაემგზავრება ევროკავშირის ქვეყნიდან, ან როდესაც ევროკავშირის საზღვარგარეთ მდებარე ქვეყნის ევროპულ ავიაკომპანიასთან მიემგზავრებით.

ფრენის შეფერხებას განიცდით, გსურთ იცოდეთ, გაქვთ თუ არა უფლება ანაზღაურება დაგვიანებით გამოწვეული ზიანის ან თუ აპირებთ რაიმე ზომების მიღებას ავიაკომპანიის წინააღმდეგ? გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ადვოკატებს Law & More. ჩვენი იურისტები სპეციალისტები არიან დაგვიანების დაზიანების სფეროში და სიამოვნებით მოგცემთ რჩევებს.

Share