მომხმარებელთა დაცვა და ზოგადი პირობები

მეწარმეები, რომლებიც ყიდიან პროდუქციას ან უწევენ მომსახურებას, ხშირად იყენებენ ზოგად პირობებსა და პირობებს პროდუქტის ან მომსახურების მიმღებთან ურთიერთობის დასარეგულირებლად. როდესაც მიმღები მომხმარებელია, ის სარგებლობს მომხმარებელთა დაცვით. მომხმარებელთა დაცვა იქმნება იმისთვის, რომ დაიცვას "სუსტი" მომხმარებელი "ძლიერი" მეწარმისგან. იმისათვის, რომ დადგინდეს თუ არა მიმღები სარგებლობს მომხმარებელთა უფლებების დაცვით, ჯერ უნდა განისაზღვროს რა არის მომხმარებელი. მომხმარებელი არის ფიზიკური პირი, რომელიც არ ახორციელებს თავისუფალ პროფესიას ან ბიზნესს, ან ფიზიკურ პირს, რომელიც მოქმედებს თავისი ბიზნესის ან პროფესიული საქმიანობის ფარგლებს გარეთ. მოკლედ, მომხმარებელი არის ის, ვინც ყიდულობს პროდუქტს ან მომსახურებას არაკომერციული, პირადი მიზნებისათვის.

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის

მომხმარებელთა დაცვა ზოგადი პირობებისა და პირობების გათვალისწინებით ნიშნავს, რომ მეწარმეები უბრალოდ ვერ შეიტანენ ყველაფერს თავიანთი ზოგადი პირობებით თუ დებულება არაგონივრულად საშიშია, ეს დებულება არ ვრცელდება მომხმარებელზე. ჰოლანდიის სამოქალაქო კოდექსში შედის ე.წ. შავი და ნაცრისფერი სია. შავი სია შეიცავს დებულებებს, რომლებიც ყოველთვის განიხილება არაგონივრულად საშიში, ნაცრისფერ სიაში მოცემულია ისეთი დებულებები, რომლებიც, როგორც წესი (სავარაუდოდ) დაუსაბუთებლად საშიშია. ნაცრისფერი სიიდან დებულების შემთხვევაში, კომპანიამ უნდა აჩვენოს, რომ ეს დებულება მიზანშეწონილია. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის მიზანშეწონილია ზოგადი პირობების ყურადღებით წაკითხვა, მომხმარებელი ასევე დაცულია ჰოლანდიის კანონით არაგონივრული დებულებებისგან.

კონფიდენციალურობის პარამეტრები
ჩვენ ვიყენებთ ქუქი -ფაილებს თქვენი ვებსაიტის გამოყენებისას თქვენი გამოცდილების გასაუმჯობესებლად. თუ თქვენ იყენებთ ჩვენს სერვისებს ბრაუზერის საშუალებით, შეგიძლიათ შეზღუდოთ, დაბლოკოთ ან წაშალოთ ქუქი - ფაილები თქვენი ბრაუზერის პარამეტრების საშუალებით. ჩვენ ასევე ვიყენებთ შინაარსს და სკრიპტებს მესამე მხარისგან, რომლებმაც შეიძლება გამოიყენონ თვალთვალის ტექნოლოგიები. თქვენ შეგიძლიათ სელექციურად მიაწოდოთ თქვენი თანხმობა ქვემოთ, რათა დაუშვათ ასეთი მესამე მხარის ჩაშენება. ჩვენს მიერ გამოყენებული ქუქი - ფაილების, მონაცემების შეგროვებისა და მათი დამუშავების შესახებ სრული ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, შეამოწმოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
Law & More B.V.