ევროკომისიას შუამავლებმა უნდა აცნობონ…

ევროკომისიას სურს შუამავლებმა აცნობონ მათ თავიანთი კლიენტებისთვის შექმნილ საგადასახადო თავიდან აცილების მიზნით.

ქვეყნები ხშირად კარგავენ საგადასახადო შემოსავლებს, ძირითადად, ტრანსნაციონალური ფისკალური კონსტრუქციების გამო, რომელსაც საგადასახადო მრჩეველები, ბუღალტრები, ბანკები და იურისტები (შუამავლები) ქმნიან თავიანთი კლიენტებისათვის. გამჭვირვალობის გაზრდისა და საგადასახადო ორგანოების მიერ ამ გადასახადების განაღდების შესაძლებლობის მიზნით, ევროკომისია გვთავაზობს, რომ 1 წლის 2019 იანვრიდან ეს შუამავლები ვალდებულნი იქნებიან მიაწოდონ ინფორმაცია ამ მშენებლობების შესახებ, სანამ ისინი განხორციელდება მათი კლიენტების მიერ. წარმოდგენილი დოკუმენტები საგადასახადო ორგანოებისთვის ხელმისაწვდომი გახდება ევროკავშირის მონაცემთა ბაზაში.

წესები ყოვლისმომცველია

ისინი ეხებიან ყველა შუამავლებს, ყველა მშენებლობას და ყველა ქვეყანას. შუამავლები მიიღებენ სანქციებს ამ ახალ წესებზე. წინადადება შესთავაზებენ დასამტკიცებლად ევროპარლამენტსა და საბჭოს.

Law & More