ნიდერლანდების კონსტიტუციის შეცვლა: უსაფრთხოება მგრძნობიარე სატელეკომუნიკაციო სამომავლოდ უკეთესი დაცვა

12 წლის 2017 ივლისს, ნიდერლანდების სენატმა ერთხმად დააკმაყოფილა შინაგან საქმეთა მინისტრისა და სამეფოსთან ურთიერთობის პლასტერკის წინადადება, რომ უახლოეს მომავალში უკეთ დაცულიყო ელექტრონული ფოსტისა და სხვა დაცული სატელეკომუნიკაციო ინფორმაციის დაცვა. ნიდერლანდების კონსტიტუციის მე -13 მუხლის მე -2 პუნქტი აცხადებს, რომ სატელეფონო ზარების და ტელეგრაფიული კომუნიკაციის საიდუმლოება ხელშეუხებელია. ამასთან, სატელეკომუნიკაციო სექტორში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით, მე –13 მუხლის მე –2 პუნქტს განახლება სჭირდება.

ჰოლანდიის კონსტიტუცია

ახალი ტექსტის წინადადება შემდეგნაირად გამოიყურება: ”ყველას აქვს უფლება დაიცვას თავისი მიმოწერისა და ტელეკომუნიკაციის საიდუმლოება”. ამოქმედდა ჰოლანდიის კონსტიტუციის მე -13 მუხლის შეცვლის პროცედურა.

Share
Law & More B.V.