1 წლის 2017 ივლისს, ნიდერლანდებში შრომის კანონი იცვლება

1 წლის 2017 ივნისს, ნიდერლანდებში იცვლება შრომის კანონი. ამასთან ერთად, ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების და პრევენციის პირობები.

სამუშაო პირობები მნიშვნელოვან ფაქტორს ქმნის სამუშაო ურთიერთობაში. შესაბამისად, დამსაქმებლებს და თანამშრომლებს შეუძლიათ ისარგებლონ წმინდა ხელშეკრულებით. ამ დროისთვის არსებობს ხელშეკრულებების დიდი მრავალფეროვნება ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სამსახურებს, კომპანიის ექიმებსა და დამსაქმებლებს შორის, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს არასაკმარისი მოვლა. ამ სიტუაციის წინააღმდეგ საბრძოლველად მთავრობა წარუდგენს ძირითად კონტრაქტს.

მთავრობა ასევე წამოიწყებს «Stappenplan Arbozorg». ამ გეგმამ უნდა გამოიწვიოს კომპანიის შიგნით ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სქემის ღირსეული შესრულება. ამ გეგმაში არა მხოლოდ დამსაქმებელი, არამედ დასაქმების მრჩეველი ან პერსონალის წარმომადგენლობა და გარე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სამსახური მიიღებენ.

Do you wonder what consequences the new legislation will have for your organization? On June 13, 2017 the  Ministry of Social Affairs and Employment presented the digital toolkit «The changes in the Labour Law», where you can find factsheets, documents and animations on the changes in the legislation.

2017-06-13

Share