დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მუშათა გაფიცვის უფლებას

ნიდერლანდებში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მუშების გაფიცვის უფლებას. ჰოლანდიელმა დამსაქმებლებმა უნდა მოითმინონ გაფიცვები, მათ შორის უარყოფითი შედეგები, რაც მათ შეიძლება ჰქონდეს, მანამ, სანამ „თამაშის წესები“ შესრულდება. იმის უზრუნველსაყოფად, რომ თანამშრომლები არ იკავებენ ამ უფლების გამოყენებას, ჰოლანდიის სააპელაციო ცენტრალურმა საბჭომ გამოიტანა გადაწყვეტილება, რომ გაფიცვა არ იმოქმედებს უმუშევრობის სარგებელის სიმაღლეზე. ეს ნიშნავს, რომ დასაქმებულის ყოველდღიური ანაზღაურება, რომლის საფუძველზეც გამოითვლება უმუშევრობის სარგებელი, აღარ უნდა უარყოფითად იმოქმედოს გაფიცვაზე.

11-04-2017

Share