კატეგორიები: დღიური ახალი ამბები

პოლონეთი შეჩერებულია სასამართლოს ევროპული ქსელის წევრად (ENCJ)

სასამართლო საბჭოს ევროპული ქსელი

სასამართლო სისტემის სასამართლო საბჭოების ევროპული ქსელი (ENCJ) შეჩერებულია პოლონეთის წევრად. ENCJ აცხადებს, რომ არსებობს ეჭვი პოლონეთის სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის შესახებ, ბოლოდროინდელი რეფორმების საფუძველზე. პოლონეთის მმართველმა პარტიამ სამართალი და სამართლიანობა (პის) ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში შემოიღო რამდენიმე რადიკალური რეფორმა. ეს რეფორმები მთავრობას უფრო მეტ ძალაუფლებას ანიჭებს სასამართლო ხელისუფლებას. ENCJ აცხადებს, რომ ”ექსტრემალურმა გარემოებებმა” აუცილებელი გახადა პოლონეთის შეჩერება.

უფრო მეტი რიდი: https://nos.nl/artikel/2250880-polen-geschorst-als-lid-van-europees-netwerk-voor-rechtspraak.html

Share