კატეგორიები: დღიური ახალი ამბები

ორსულობის შემდეგ ფსიქოლოგიური ჩივილების შედეგად, ჰოლანდიური დაავადებების სარგებელი მოქმედებს სამუშაო უნარშეზღუდულობის გამო?

კანონი სარგებელი სარგებელი

დაავადებული ავადმყოფობის შესახებ კანონის 29 ა მუხლის საფუძველზე, დაზღვეულ ქალს, რომელსაც არ შეუძლია სამუშაოს შესრულება, უფლება აქვს მიიღოს ანაზღაურება, თუ შრომისუუნარობის მიზეზი არის ორსულობის ან მშობიარობის მიზეზი. წარსულში ფსიქოლოგიურ პრეტენზიებს შორის კავშირი იყო, რაც უნარშეზღუდულმა შრომამ და ორსულობამ და მშობიარობამ იშვიათად მიიღო და აღიარა. ბოლოდროინდელი პრეცედენტული სამართალი აჩვენებს შემობრუნებას ამ თვალსაზრისით.

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

Share