როდის უფლება გაქვთ შეწყვიტოთ თქვენი პარტნიორი ალიმენტის ვალდებულება?

როდის უფლება გაქვთ შეწყვიტოთ თქვენი პარტნიორი ალიმენტის ვალდებულება?

თუ სასამართლო განქორწინების შემდეგ გადაწყვეტს, რომ თქვენ ვალდებული ხართ გადაიხადოთ ალიმენტი თქვენს ყოფილ პარტნიორზე, ეს ვალდებულია გარკვეული ვადით. დროის ამ პერიოდის მიუხედავად, პრაქტიკაში ხშირად ხდება ისე, რომ გარკვეული დროის შემდეგ შეგიძლიათ ცალმხრივად შეამციროთ ან თუნდაც შეწყვიტოთ ალიმენტი. ვალდებული ხართ გადაიხადოთ ალიმენტი თქვენი ყოფილი პარტნიორისთვის და ხომ არ გაგიგიათ, მაგალითად, რომ ის ახალ პარტნიორთან ცხოვრობს? ამ შემთხვევაში, თქვენ გაქვთ მიზეზი, რომ შეწყვიტოთ ალიმენტის ვალდებულება. ამასთან, თქვენ უნდა შეძლოთ დაამტკიცოთ, რომ არსებობს თანაცხოვრება. თუ სამსახური დაკარგეთ ან სხვაგვარად გაქვთ ნაკლები ფინანსური შესაძლებლობები, ესეც პარტნიორის ალიმენტის შემცირების მიზეზია. თუ თქვენი ყოფილი პარტნიორი არ ეთანხმება ალიმენტის შეცვლას ან შეწყვეტს, ამის მოწყობა შეგიძლიათ სასამართლოში. ამისათვის დაგჭირდებათ ადვოკატი. ამის შესახებ ადვოკატს სასამართლოში უნდა წარუდგინოს განცხადება. ამ განცხადებისა და მოწინააღმდეგე მხარის დაცვის საფუძველზე სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას. Law & Moreგანქორწინების იურისტები სპეციალიზირებულნი არიან პარტნიორის ალიმენტასთან დაკავშირებულ კითხვებში. თუ თვლით, რომ თქვენს ყოფილ პარტნიორს აღარ აქვს პარტნიორის ალიმენტის მიღების უფლება ან თუ ფიქრობთ, რომ თანხა უნდა შემცირდეს, გთხოვთ, პირდაპირ დაუკავშირდეთ ჩვენს გამოცდილ ადვოკატებს, რომ ალიმენტის უსასყიდლოდ გადახდა.

როდის უფლება გაქვთ შეწყვიტოთ თქვენი პარტნიორი ალიმენტის ვალდებულება?

თქვენი ყოფილი პარტნიორის შენარჩუნების ვალდებულება შეიძლება დასრულდეს შემდეგი გზით:

  • ერთ-ერთი ყოფილი პარტნიორი გარდაიცვალა;
  • ალიმენტის მიმღები ქორწინდება, თანაცხოვრდება ან რეგისტრირდება პარტნიორობაში;
  • ალიმენტის მიმღებს აქვს საკმარისი შემოსავალი თავად ან პირი, რომელიც ვალდებულია გადაიხადოს ალიმენტი, აღარ შეუძლია გადაიხადოს ალიმენტი;
  • ურთიერთსაწინააღმდეგო ვადა ან იურიდიული ვადა ამოიწურება.

ალიმენტის გადახდის ვალდებულების შეწყვეტას უდიდესი შედეგები მოჰყვება ალიმენტის მიმღებს. მას ან თვეში გარკვეული თანხის გამოტოვება მოუწევს. მაშასადამე მოსამართლე ფრთხილად შეაფასებს ამგვარი გადაწყვეტილების მიღებამდე.

ახალი ურთიერთობა ყოფილი პარტნიორი

პრაქტიკაში განხილვის საერთო წერტილი ეხება ალიმენტის მიმღების თანაცხოვრებას. პარტნიორის ალიმენტის შეწყვეტის მიზნით, უნდა არსებობდეს თანაცხოვრება 'თითქოს ისინი დაქორწინდნენ' ან თითქოს ისინი რეგისტრირებულ პარტნიორობაში არიან. არსებობს მხოლოდ თანაცხოვრება, თითქოს ისინი დაქორწინდნენ, როდესაც თანაცხოვრებლებს აქვთ საერთო საოჯახო მეურნეობა, როდესაც მათ აქვთ აფექტური ურთიერთობა, რომელიც ასევე გრძელდება და როდესაც აღმოჩნდება, რომ თანაცხოვრებლები ზრუნავენ ერთმანეთზე. ამიტომ ეს უნდა იყოს გრძელვადიანი თანაცხოვრება, დროებითი ურთიერთობა არ აქვს ამ მიზანს. შესრულებულია თუ არა ყველა ეს მოთხოვნა, ხშირად წყვეტს მოსამართლე. მოსამართლე კრიტერიუმებს განმარტავს შეზღუდულად. ეს ნიშნავს, რომ მოსამართლე მარტივად არ წყვეტს თანაცხოვრების არსებობას, თითქოს ისინი დაქორწინდნენ. თუ პარტნიორის ალიმენტის ვალდებულების შეწყვეტა გსურთ, უნდა დაადასტუროთ თანაცხოვრება.

თუ მართლაც მოხდა შემთხვევა, რომ 'კვლავ იცხოვროს ერთად' ახალ პარტნიორთან, მაშინ პირმა, რომელსაც აქვს პარტნიორი ალიმენტის უფლება, საბოლოოდ დაკარგა ალიმენტის უფლება. ეს ასევე ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვენს ყოფილ პარტნიორს ახალი ურთიერთობა ისევ წყდება. ამიტომ, თქვენ არ იქნებით ვალდებული ალიმენტის გადახდა თქვენს ყოფილ პარტნიორზე კვლავ, რადგან მისი ახალი ურთიერთობა დასრულდა.

ახალი ურთიერთობის ალიმენტის გადამხდელი

ასევე შესაძლებელია, რომ თქვენ, როგორც ალიმენტის გადამხდელმა, მიიღოთ ახალი პარტნიორი, რომელთანაც იქორწინებთ დაქორწინებას, კოაბიტაციას ან რეგისტრირებულ პარტნიორობას. ამ შემთხვევაში, გარდა თქვენი ყოფილი პარტნიორის მიმართ ალიმენტის გადახდის თქვენი ვალდებულებისა, თქვენ ასევე შეასრულებთ მოვალეობის შესრულებას თქვენი ახალი პარტნიორის მიმართ. ზოგიერთ სიტუაციაში, ამან შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი ყოფილი პარტნიორისთვის გადასახდელი ალიმენტის ოდენობის შემცირება, რადგან თქვენი ტვირთი უნდა გაიყოს ორ ადამიანს შორის. თქვენი შემოსავლებიდან გამომდინარე, ეს ასევე ნიშნავს იმას, რომ შეგიძლიათ შეწყვიტოთ თქვენი ყოფილი პარტნიორის მიმართ ალიმენტის ვალდებულება, რადგან თქვენი გადახდის უნარი არასაკმარისია.

პარტნიორის ალიმენტის ვალდებულების დასრულება ერთად

თუ თქვენი ყოფილი პარტნიორი არ ეთანხმება პარტნიორის ალიმენტის შეწყვეტას, ამის შესახებ შეიძლება წერილობითი ხელშეკრულებით იყოს გათვალისწინებული. Law & Moreადვოკატებს შეუძლიათ შეადგინონ ოფიციალური ხელშეკრულება თქვენთვის. შემდეგ ამ ხელშეკრულებას ხელი უნდა მოაწეროთ თქვენ და თქვენსმა ყოფილმა პარტნიორმა.

პარტნიორული ალიმენტისთვის შეთანხმებების შედგენა

თქვენ და თქვენი ყოფილი პარტნიორი თავისუფლდებით შეთანხმდნენ პარტნიორის ალიმენტის ხანგრძლივობასა და ოდენობაზე ერთად. თუ არაფერი იყო შეთანხმებული ალიმენტის ხანგრძლივობაზე, ავტომატურად მოქმედებს სამართლებრივი ტერმინი. ამ პერიოდის შემდეგ, ალიმენტის გადახდის ვალდებულება მთავრდება.

პარტნიორი ალიმენტის კანონიერი ვადა

თუ განქორწინებული ხართ 1 წლის 2020 იანვრამდე, პარტნიორის ალიმენტის მაქსიმალური ხანგრძლივობაა 12 წელი. თუ ქორწინება არ გაგრძელდა ხუთ წელზე მეტ ხანს და შვილები არ გყავთ, ალიმენტის ვადა ტოლია ქორწინების ხანგრძლივობაზე. ეს იურიდიული პირობები ასევე გამოიყენება რეგისტრირებული პარტნიორობის დასასრულს.

1 წლის 2020 იანვრიდან მოქმედებს სხვა წესები. თუ განქორწინებული ხართ 1 წლის 2020 იანვრის შემდეგ, ალიმენტის პერიოდი ტოლია ქორწინების ხანგრძლივობის ნახევარზე, მაქსიმუმ 5 წლით. ამასთან, ამ გამონაკლისს რამდენიმე გამონაკლისი აქვს გაკეთებული:

  • თუ 15 წელია დაქორწინებული ხართ და 10 წლის განმავლობაში შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენი ასაკოვანი პენსია, შეგიძლიათ მოითხოვოთ ალიმენტი, სანამ მოხდება ასაკოვანი პენსია.
  • ხართ 50 წელზე უფროსი ასაკის და ხართ თუ არა დაქორწინებული მინიმუმ 15 წლის განმავლობაში? ამ შემთხვევაში, ალიმენტის მაქსიმალური ვადაა 10 წელი.
  • გაქვთ თუ არა 12 წლამდე ასაკის ბავშვები? ამ შემთხვევაში, პარტნიორი ალიმონია გრძელდება სანამ უმცროსი ბავშვი 12 წლის ასაკს მიაღწევს.

თუ თქვენ იმ სიტუაციაში ხართ, რომელიც ამართლებს პარტნიორი ალიმენტის შეწყვეტას ან შემცირებას, ნუ დააყოვნებთ კონტაქტს Law & More. Law & Moreსპეციალიზირებულ ადვოკატებს შეუძლიათ შემდგომი რჩევები მოგცენ, არის თუ არა გონივრული ალიმენტის შემცირების ან თუნდაც შეწყვეტის საქმის წარმოება.

კონფიდენციალურობის პარამეტრები
ჩვენ ვიყენებთ ქუქი -ფაილებს თქვენი ვებსაიტის გამოყენებისას თქვენი გამოცდილების გასაუმჯობესებლად. თუ თქვენ იყენებთ ჩვენს სერვისებს ბრაუზერის საშუალებით, შეგიძლიათ შეზღუდოთ, დაბლოკოთ ან წაშალოთ ქუქი - ფაილები თქვენი ბრაუზერის პარამეტრების საშუალებით. ჩვენ ასევე ვიყენებთ შინაარსს და სკრიპტებს მესამე მხარისგან, რომლებმაც შეიძლება გამოიყენონ თვალთვალის ტექნოლოგიები. თქვენ შეგიძლიათ სელექციურად მიაწოდოთ თქვენი თანხმობა ქვემოთ, რათა დაუშვათ ასეთი მესამე მხარის ჩაშენება. ჩვენს მიერ გამოყენებული ქუქი - ფაილების, მონაცემების შეგროვებისა და მათი დამუშავების შესახებ სრული ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, შეამოწმოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
Law & More B.V.