გაკოტრების მნიშვნელობა

მდგომარეობა, რომელშიც კომპანიას აღარ შეუძლია დავალიანების გადახდა და სასამართლოები აიძულებენ შეწყვიტონ ბიზნესი.

Law & More B.V.