რას საქმიანობენ კორპორატიული იურისტები

კორპორატიული იურისტის როლი არის კომერციული გარიგებების კანონიერების უზრუნველყოფა, კორპორაციულ კონსულტაციებს მათი სამართლებრივი უფლებებისა და მოვალეობების შესახებ, კორპორატიული ოფიცრების მოვალეობებისა და მოვალეობების ჩათვლით ამისათვის მათ უნდა იცოდნენ საკონტრაქტო სამართლის, საგადასახადო სამართლის, ბუღალტრული აღრიცხვის, ფასიანი ქაღალდების კანონის, გაკოტრების, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების, ლიცენზირების, ზონირების შესახებ და იმ კორპორაციების ბიზნესის სპეციფიკური კანონების ასპექტები.

Law & More B.V.