რა არის სტარტაპი

ტერმინი სტარტაპი გულისხმობს კომპანიას ოპერაციების პირველ ეტაპზე. სტარტაპერებს აფუძნებენ ერთი ან მეტი მეწარმე, რომელთაც სურთ განავითარონ პროდუქტი ან მომსახურება, რომელზეც თვლიან, რომ მოთხოვნაა. ეს კომპანიები ზოგადად იწყებენ მაღალი ხარჯებით და შეზღუდული შემოსავლით, რის გამოც ისინი ეძებენ კაპიტალს სხვადასხვა წყაროებიდან, მაგალითად, ვენჩურული კაპიტალისტებიდან.

Law & More B.V.