რა არის ნაგულისხმევი ხელშეკრულება

ნაგულისხმევი ხელშეკრულება ხდება მაშინ, როდესაც ორივე მხარე ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე თანხმდება წერილობითი კონტრაქტორის გარეშე, რომელიც გამოხატულია სიტყვებით.

Law & More B.V.