რა არის შპს

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) არის კერძო შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების კონკრეტული ფორმა. შპს არის ბიზნესის სტრუქტურის სახეობა, რომელიც ექცევა მფლობელებს, როგორც პარტნიორებს, მაგრამ მათ აძლევს არჩევანს, რომ დაიბეგრონ კორპორაციად. ბიზნესის ეს ფორმა საშუალებას იძლევა მოქნილობა საკუთრებაში და მენეჯმენტში. მას შემდეგ რაც მფლობელები გადაწყვეტენ, თუ როგორ სურთ დაბეგვრას, მართვას და ორგანიზებას, ისინი ყველაფერს აცხადებენ ოპერაციული ხელშეკრულებით. LLC ძირითადად გამოიყენება აშშ-ში.

Law & More B.V.