რა არის საკონტრაქტო სამართალი

სახელშეკრულებო სამართალი არის კანონი, რომელიც ეხება ხელშეკრულებებსა და შეთანხმებებს. სახელშეკრულებო სამართალი ეხება ხელშეკრულებების ფორმირებას და აღრიცხვას.

Law & More B.V.