რა არის ფინანსები

ფინანსები არის ფართო ტერმინი, რომელიც აღწერს საქმიანობას, რომელიც უკავშირდება საბანკო საქმიანობას, ბერკეტს ან სესხს, კრედიტს, კაპიტალის ბაზრებს, ფულს და ინვესტიციებს. ძირითადად, ფინანსები წარმოადგენს ფულის მენეჯმენტს და საჭირო სახსრების შეძენის პროცესს. ფინანსები ასევე მოიცავს ფულის, საბანკო, საკრედიტო, ინვესტიციების, აქტივებისა და ვალდებულებების ზედამხედველობას, შექმნას და შესწავლას, რომლებიც ქმნის ფინანსურ სისტემებს.

Law & More B.V.