რა არის საერთაშორისო ბიზნესი

საერთაშორისო ბიზნესი გულისხმობს საქონლის, მომსახურების, ტექნოლოგიის, კაპიტალის ან / და ცოდნის ვაჭრობას ეროვნული საზღვრების მიღმა და გლობალური ან ტრანსნაციონალური მასშტაბით. იგი მოიცავს ორ ან მეტ ქვეყანას შორის საქონლისა და მომსახურების ტრანსსასაზღვრო გარიგებებს.

Law & More B.V.