რა არის კვაზი კონტრაქტი

კვაზი კონტრაქტი არის ხელშეკრულება, რომელსაც ქმნის სასამართლო, როდესაც მხარეებს შორის არ არსებობს ასეთი ოფიციალური ხელშეკრულება, და არსებობს დავა საქონლის ან მომსახურების ანაზღაურებაზე. სასამართლოები ქმნიან კვაზი კონტრაქტებს, რომ მხარემ უსამართლოდ გამდიდრდეს ან ისარგებლოს იმ ვითარებით, როდესაც ის ამას არ იმსახურებს.

Law & More B.V.