რა არის სტრატეგიული მენეჯმენტი

სტრატეგიული მენეჯმენტი არის ორგანიზაციის რესურსების მართვა მისი მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად. სტრატეგიული მენეჯმენტი მოიცავს მიზნების დასახვას, კონკურენტული გარემოს ანალიზს, შიდა ორგანიზაციის ანალიზს, სტრატეგიების შეფასებას და ორგანიზაციის მასშტაბით სტრატეგიების დანერგვის უზრუნველყოფას.

Law & More B.V.