რა არის მიუღებელი ხელშეკრულება

დაუსრულებელი ხელშეკრულება არის წერილობითი ან ზეპირი შეთანხმება, რომელსაც სასამართლოები არ ასრულებენ. მრავალი მიზეზი არსებობს, რომ სასამართლომ შეიძლება არ შეასრულოს ხელშეკრულება. ხელშეკრულებები შეიძლება არ შესრულდეს მათი საგნის გამო, რადგან ხელშეკრულების ერთმა მხარემ უსამართლოდ ისარგებლა მეორე მხრით, ან იმის გამო, რომ ხელშეკრულების საკმარისი მტკიცებულება არ არის.

Law & More B.V.