აბსოლუტური განქორწინება

ქორწინების საბოლოო, იურიდიული დასრულება (განასხვავებს იურიდიული განშორებისგან), როდესაც ორივე მხარე თავისუფლად შეეძლება დაქორწინება. აბსოლუტური განქორწინება წყვეტს ქორწინებას, განსხვავებით შეზღუდული განქორწინებისგან, რომელიც განქორწინების ხელშეკრულების როლს ასრულებს.

Law & More B.V.