გაუქმდა

როდესაც ქორწინება გაუქმებულია, ეს ნიშნავს, რომ კავშირი ბათილად და ბათილად არის ცნობილი. არსებითად, ითვლება, რომ ქორწინება, პირველ ყოვლისა, არასდროს არსებობდა. ეს განქორწინებისგან იმით განსხვავდება, რომ განქორწინება მოქმედი კავშირის დასრულებას ნიშნავს, მაგრამ ქორწინება მაინც აღიარებულია, როგორც არსებული. განქორწინებისა და სიკვდილისგან განსხვავებით, ქორწინების გაუქმება იწვევს ქორწინების არარსებობას კანონის თვალსაზრისით, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს შვილების ქონებაზე დაყოფასა და მზრუნველობაზე.

Law & More B.V.