საოჯახო კანონი

საოჯახო სამართალი არის კანონის ის სფერო, რომელიც ეხება ოჯახურ ურთიერთობებს. იგი მოიცავს ოჯახური ურთიერთობების შექმნას და მათ გაწყვეტას. საოჯახო კანონი ეხება ქორწინების, განქორწინების, დაბადების, შვილად აყვანის ან მშობლის უფლებამოსილების განხორციელებას.

Law & More B.V.