შეზღუდული განქორწინება

შეზღუდული განქორწინება ასევე მოხსენიებულია, როგორც სამართლებრივი განშორება. განშორება არის სპეციალური იურიდიული პროცედურა, რომელიც მეუღლეებს საშუალებას აძლევს ცალკე იცხოვრონ, მაგრამ ამავე დროს დარჩეს კანონიერად დაქორწინებული. ამ გაგებით, ეს პროცედურა აკმაყოფილებს მეუღლეთა საჭიროებებს, რომლებიც რელიგიური ან ფილოსოფიური მრწამსის გამო არ სურთ განქორწინება.

Share