ბრალი არ არის განქორწინება

უდანაშაულო განქორწინება არის განქორწინება, როდესაც ქორწინების მოშლა არ საჭიროებს არცერთი მხარის მხრიდან დანაშაულის გამოვლენას. კანონმდებლობა, რომელიც ითვალისწინებს უშეცდომო განქორწინებას, ოჯახის სასამართლოს საშუალებას აძლევს განქორწინება დააკმაყოფილოს ქორწინების რომელიმე მხარის შუამდგომლობით ისე, რომ არ მოითხოვონ მომჩივანს წარადგინოს მტკიცებულება, რომ მოპასუხემ დაარღვია საქორწინო ხელშეკრულება. უშეცდომო განქორწინების ყველაზე გავრცელებული მიზეზი არის შეურიგებელი განსხვავებები ან პიროვნული კონფლიქტი, რაც ნიშნავს, რომ წყვილმა ვერ შეძლო მათი განსხვავებების შემუშავება.

Law & More B.V.