რას ემყარება ალიმენტი

არსებობს ფაქტორების ჩამონათვალი, როდესაც განისაზღვრება თუ არა ალიმენტის მინიჭება, როგორიცაა:

 • იგი ალიმენტის მოთხოვნით მხარის ფინანსურ საჭიროებებს
 • გადამხდელის გადახდის შესაძლებლობა
 • ცხოვრების წესი, რომელსაც წყვილი ქორწინების განმავლობაში სარგებლობდა
 • რისი შოვნა შეუძლია თითოეულ მხარეს, მათ შორის ის, რასაც სინამდვილეში შოულობენ და ასევე მათი რბოლა
 • ქორწინების ხანგრძლივობა
 • ბავშვები

მხარე, რომელიც ვალდებულია გადაიხადოს ალიმენტი, უმეტეს შემთხვევაში, ყოველთვიურად მოეთხოვება განსაზღვრული თანხის გადახდა იმ პერიოდისთვის, რომელიც მითითებული იქნება წყვილის გადაწყვეტილების შესახებ განქორწინების შესახებ. ამასთან, ალიმენტის გადახდა არ უნდა განხორციელდეს განუსაზღვრელი ვადით. არის შემთხვევები, როდესაც ვალდებულ მხარეს შეუძლია შეწყვიტოს ალიმენტის გადახდა. ალიმენტის გადახდა შეიძლება შეწყდეს შემდეგი შემთხვევების შემთხვევაში:

 • მიმღები ხელახლა ქორწინდება
 • ბავშვები აღწევენ ასაკს
 • სასამართლო გადაწყვეტს, რომ გონივრული დროის გასვლის შემდეგ, მიმღებმა არ გააკეთა დამაკმაყოფილებელი ძალისხმევა, რომ გახდეს თვითდახმარებული.
 • გადამხდელი პენსიაზე გადადის, რის შემდეგაც მოსამართლემ შეიძლება გადაწყვიტოს გადასახდელი ალიმენტის ოდენობის შეცვლა,
 • რომელიმე მხარის სიკვდილი.
Law & More B.V.