რას საქმიანობს ადვოკატი

ადვოკატს აქვს იურიდიული საქმიანობის ლიცენზია და ვალდებულია დაიცვას კანონი, ხოლო ამავე დროს დაიცვას მათი კლიენტის უფლებები. იურისტთან ასოცირებული ზოგიერთი მოვალეობაა: იურიდიული კონსულტაციისა და კონსულტაციის გაწევა, ინფორმაციის ან მტკიცებულებების გამოკვლევა და შეგროვება, განქორწინების, ანდერძების, კონტრაქტებისა და უძრავი ქონების გარიგებებთან დაკავშირებული სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა და სასამართლოში დევნა ან დაცვა.

Law & More B.V.