ნიდერლანდების სასამართლო სისტემა ინოვაციებს ახდენს. 1 წლის 2017 მარტიდან…

ნიდერლანდების სასამართლო სისტემა ინოვაციებს ხდის. 1 წლის 2017 მარტიდან შესაძლებელი გახდება ჰოლანდიის უზენაეს სასამართლოში ციფრული საქმის განხილვა სამოქალაქო სარჩელის საქმეებში. არსებითად, საკასაციო პროცედურა იგივეა. ამასთან, შესაძლებელი გახდება საქმის წარმოების დაწყება ინტერნეტით (ერთგვარი ციფრული გამოძახება) და ციფრული გაცვლის დოკუმენტებისა და ინფორმაციის მისაღებად. ყოველივე ეს გამოწვეულია ახალი ხარისხის და ინოვაციების (KEI) კანონმდებლობის ძალაში შესვლით.

09-02-2017

Share
Law & More B.V.