დამსაქმებლებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ იმ გარემოებებს, რომლის პირობებშიც

დამსაქმებლებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ იმ გარემოებებს, რომელთა პირობებშიც სურთ თანამშრომლის განთავისუფლება. ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა ასენში საოლქო სასამართლოს განაჩენით. ჰოსპიტალმა უნდა გადაიხადოს თავისი თანამშრომელი (ფარმაცევტი) გარდამავალი ანაზღაურება 45,000 ევრო და თანაბარი ანაზღაურება 125,000 ევრო, რადგან არ არსებობდა გონივრული საფუძველი სამუშაო ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ. საავადმყოფოში აცხადებდნენ, რომ ფარმაცევტი დისფუნქციური იყო, რაც აღმოჩნდა, რომ ეს ასე არ იყო. ამასთან, ხელშეკრულება დაიშალა, რის შედეგადაც გამოყოფილი შეღავათები მიიღო. ამის მიზეზი ის იყო, რომ ამავდროულად დაირღვა სამუშაო ურთიერთობა, რაც მთლიანად მიეწერებოდა დამსაქმებელს.

10-02-2017

Law & More