1 იანვარს საფრანგეთის კანონი ამოქმედდა საფუძველზე ...

1 იანვარს ძალაში შევიდა საფრანგეთის კანონი, რომლის საფუძველზეც თანამშრომლებს შეუძლიათ გამორთონ სმარტფონები სამუშაო საათების გარეთ და ამით შეიძლება შეწყვიტონ წვდომა თავიანთ ელ.წერილიზე. ეს ღონისძიება არის იმის შედეგი, რომ ყოველთვის არის ხელმისაწვდომი წნევა და კავშირი, რის შედეგადაც გადაიხადა ზედმეტი დრო და ზედმეტი ჯანმრთელობის პრობლემები. 50-ზე მეტი თანამშრომლის მქონე მსხვილი კომპანიები ვალდებულნი არიან მოლაპარაკება მოახდინონ თავიანთ თანამშრომლებთან იმ კონკრეტული წესების შესახებ, რომლებიც მათზე ვრცელდება. მოყვება ჰოლანდიელები

Law & More