ძალიან ცოტა ჰოლანდიელი იქნება, რომლებიც ჯერ არ იციან

ძალიან ცოტა ჰოლანდიელი იქნება, რომლებმაც ჯერ კიდევ არ იციან გრონინგენის მიწისძვრებთან დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელი საკითხები, რომლებიც გამოწვეულია გაზის ბურღვით. სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება, რომ 'ნედერლანდს აარდოლი მააცშაპისმა' (ჰოლანდიური Petroleum Company) უნდა გადაიხადოს კომპენსაცია გრონინგენვევალში მცხოვრებთა გარკვეული ნაწილისთვის მატერიალური ზიანის ანაზღაურებისთვის. ასევე სახელმწიფო პასუხისგებაში მიეცა არასაკმარისი ზედამხედველობის საფუძველზე, მაგრამ სასამართლომ დაადგინა, რომ, მიუხედავად იმისა, რომ ზედამხედველობა მართლაც არაადეკვატური იყო, არ შეიძლება ითქვას, რომ ამან გამოიწვია ზიანი.

Share
Law & More B.V.