ჰოლანდიის ადვოკატთა ასოციაცია

ნოვა – ლოგო

ჰოლანდიის ადვოკატთა ასოციაცია არის იურიდიული პროფესიის საზოგადოებრივი ორგანიზაცია. იუსტიციის სათანადო ადმინისტრირების ინტერესების შესაბამისად, ადვოკატთა ასოციაცია ხელს უწყობს იურიდიული პროფესიის სწორ პრაქტიკას და აკონტროლებს ადვოკატების მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხს.

ადვოკატთა ასოციაცია იქმნება ნიდერლანდების ყველა ადვოკატის მიერ. ამასთან, ნიდერლანდები იურიდიულად იყოფა თერთმეტ რეგიონად, რომლებიც წარმოადგენს სასამართლოების იურისდიქციას. რეგიონის ყველა ადვოკატი, სადაც მათ თავიანთი ოფისი აქვთ, აყალიბებენ ადგილობრივ ადვოკატთა ასოციაციას. ადვოკატების Law & More რა თქმა უნდა, ადგილობრივი და ეროვნული ადვოკატთა ასოციაციის წევრები არიან.

რას ამბობენ კლიენტები ჩვენს შესახებ

ტომ მეევის სურათი

პარტნიორი / ადვოკატი მმართველი

იურიდიული მრჩეველი
Law & More