რა არის ეთიკური ბიზნესი

ეთიკური ბიზნესი არის ბიზნესი, რომელიც ითვალისწინებს გავლენას მისი მოქმედებებით, პროდუქტებით და მომსახურებით გარემოზე, ადამიანებსა და ცხოველებზე. ეს მოიცავს საბოლოო პროდუქტს ან მომსახურებას, მის წარმოშობას და როგორ ხდება მისი წარმოება და გავრცელება.

Law & More B.V.