რა არის აქციონერთა ხელშეკრულება

აქციონერი არის ფიზიკური პირი ან დაწესებულება (კორპორაციის ჩათვლით), რომელიც კანონიერად ფლობს ერთ ან მეტ აქციებს საჯარო ან კერძო კორპორაციაში. აქციონერთა ხელშეკრულება, რომელსაც აქციონერთა ხელშეკრულებასაც უწოდებენ, არის შეთანხმება კომპანიის აქციონერთა შორის, რომელიც აღწერს კომპანიის მუშაობას და ასახავს აქციონერთა უფლებებსა და მოვალეობებს. ხელშეკრულებაში ასევე მოცემულია ინფორმაცია კომპანიის მენეჯმენტისა და აქციონერების პრივილეგიებისა და დაცვის შესახებ.

Law & More B.V.