რას საქმიანობენ იურიდიული ფირმები

იურიდიული ფირმა არის ბიზნეს სუბიექტი, რომელიც შექმნილია ერთი ან მეტი იურისტის მიერ, იურიდიული საქმიანობისთვის. იურიდიული ფირმის მიერ გაწეული ძირითადი მომსახურებაა კლიენტების (ფიზიკური პირების ან კორპორაციების) რჩევა მათი სამართლებრივი უფლებებისა და პასუხისმგებლობის შესახებ და კლიენტების წარმოდგენა სამოქალაქო ან სისხლის სამართლის საქმეებში, ბიზნეს გარიგებებსა და სხვა საკითხებში, სადაც იურიდიული კონსულტაცია და სხვა დახმარებაა.

Law & More B.V.