რა არის დეკლარაცია

დეკლარაცია არის დაზუსტება მეთოდური და ლოგიკური ფორმით იმ გარემოებებისა, რომლებიც წარმოადგენს მოსარჩელის მოქმედების მიზეზს. დეკლარაცია არის წერილობითი განცხადება, რომელიც წარედგინება სასამართლოს.

Law & More B.V.