ზიანის შეფასების წესი

სასამართლოს განაჩენებში ხშირად ერთ-ერთი მხარის ბრძანებები შეიცავს სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრულ ზიანის ანაზღაურებას. ამრიგად, საქმის წარმოების მხარეები ახალი პროცედურის საფუძველზე, კერძოდ, ზიანის ანაზღაურების პროცედურის საფუძველზე არიან. ამასთან, მხარეები არ დაბრუნებულა მოედანზე. სინამდვილეში, ზიანის შეფასების პროცედურა შეიძლება ჩაითვალოს მთავარი წარმოების გაგრძელება, რომელიც მხოლოდ მიზნად ისახავს ზიანის ანაზღაურებისა და კომპენსაციის ოდენობის დადგენას. მაგალითად, ეს პროცედურა შეიძლება ეხებოდეს თუ არა ზიანის ანაზღაურებას გარკვეული კომპენსაცია, ან რამდენად არის შემცირებული კომპენსაციის ვალდებულება დაზარალებული მხარის გარემოებების გამო. ამ თვალსაზრისით, ზიანის შეფასების პროცედურა განსხვავდება ძირითადი სამართალწარმოებისგან, რაც ეხება პასუხისმგებლობის საფუძვლის დადგენას და, შესაბამისად, კომპენსაციის გამოყოფას.

ზიანის შეფასების წესი

თუ ძირითადი საქმის წარმოებაში პასუხისმგებლობის საფუძველი დადგინდა, სასამართლოებს შეუძლიათ მხარეები მიმართონ ზიანის შეფასების პროცედურას. ამასთან, ასეთი თხოვნა ყოველთვის არ მიეკუთვნება მოსამართლის შესაძლებლობებს მთავარ პროცესზე. ძირითადი პრინციპია, რომ მოსამართლემ, პრინციპში, უნდა შეაფასოს ზიანი თავად იმ განაჩენში, რომელშიც ბრძანებულია კომპენსაციის გადახდა. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დაზიანების შეფასება შეუძლებელია მთავარ წარმოებაში, მაგალითად, რადგან ეს ეხება სამომავლო ზიანს, ან იმის გამო, რომ საჭიროა შემდგომი გამოძიება, მთავარ პროცესზე მოსამართლეს შეუძლია გადახრა ამ პრინციპიდან და მხარეებს მიმართოს ზიანის შეფასების პროცედურაში. ამასთან, ზიანის შეფასების პროცედურა შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ ზიანის ანაზღაურების შესახებ იურიდიულ ვალდებულებებზე, მაგალითად, ის, ვინც ნაგულისხმევი ან წამებისაა. ამრიგად, ზიანის შეფასების პროცედურა შეუძლებელია, როდესაც საქმე იურიდიული აქტისგან გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებას ეხება, მაგალითად, შეთანხმებას.

ცალკეული, მაგრამ შემდგომში მიყენებული ზიანის შეფასების პროცედურის შესაძლებლობას რამდენიმე უპირატესობა აქვს. სინამდვილეში, ძირითადი და შემდეგი ზიანის შეფასების პროცედურას შორის განხეთქილება საშუალებას იძლევა, პირველ რიგში განიხილონ პასუხისმგებლობის საკითხი, აუცილებლობის გარეშე, აგრეთვე, ზარალის ზომების გადასაჭრელად და მისი დასაბუთების მნიშვნელოვანი ხარჯები. ყოველივე ამის შემდეგ, არ არის გამორიცხული, რომ მოსამართლე უარს იტყვის მეორე მხარის პასუხისმგებლობაზე. ამ შემთხვევაში, მსჯელობა ზიანის ოდენობის და მასზე გაწეული ხარჯების შესახებ, უშედეგოდ იქნებოდა. ამასთან, შესაძლებელია, რომ მხარეებმა შემდგომში მიაღწიონ საზღვარგარეთულ შეთანხმებას კომპენსაციის ოდენობასთან დაკავშირებით, თუ პასუხისმგებლობა სასამართლომ განსაზღვრა. ამ შემთხვევაში, შეფასების ხარჯვას და ძალისხმევას ხარჯავს. მოსარჩელისათვის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი უპირატესობაა იურიდიული ხარჯების ოდენობა. როდესაც მთავარი სასამართლო წარმოებისას მომჩივანი მხოლოდ საქმის განხილვას იწვევს პასუხისმგებლობის საკითხზე, წარმოების ხარჯები ანაზღაურდება მოთხოვნით განუსაზღვრელი ღირებულებით. ეს იწვევს უფრო დაბალ საფასურს, ვიდრე იმ შემთხვევაში, თუ მთავარ წარმოებაში დაუყოვნებლივ იქნა მოთხოვნილი კომპენსაციის ანაზღაურება.

მიუხედავად იმისა, რომ ზიანის შეფასების პროცედურა შეიძლება განიხილებოდეს, როგორც მთავარი წარმოების გაგრძელება, იგი უნდა დაიწყოს, როგორც დამოუკიდებელი პროცედურა. ეს კეთდება მეორე მხარისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებით. გასათვალისწინებელია იურიდიული მოთხოვნები, რომლებიც ასევე დაკისრებულია შუამდგომლობით. შინაარსის თვალსაზრისით, ზიანის ანაზღაურებაში მითითებულია ”ზუსტი ზიანის ანაზღაურება, რაზეც ითხოვენ ლიკვიდაციას,” დეტალურადაა აღწერილი ”, სხვა სიტყვებით, მიმოხილვა მოთხოვნილი ზიანის საგნების შესახებ. პრინციპში არ არის საჭირო კომპენსაციის გადახდა ანაზღაურება ან ზუსტი ოდენობა თითოეული ზარალის ნივთისთვის. ყოველივე ამის შემდეგ, მოსამართლეს მოუწევს დამოუკიდებლად შეაფასოს ზიანი სავარაუდო ფაქტებზე დაყრდნობით. ამასთან, სარჩელის საფუძველი უნდა იყოს მითითებული ზიანის შესახებ განცხადებაში. შედგენილი ზიანის შესახებ განცხადება პრინციპში არ არის სავალდებულო და შესაძლებელია ახალი ნივთების დამატება მას შემდეგ, რაც ზიანის ანაზღაურების წარდგენის შემდეგ.

ზიანის შეფასების პროცედურის შემდგომი კურსი ჩვეულებრივი სასამართლო პროცედურის მსგავსია. მაგალითად, აქვე ხდება დასკვნის ჩვეულებრივი ცვლილება და სასამართლო განხილვა. ამ პროცედურაში შეიძლება ასევე მოითხოვონ მტკიცებულება ან ექსპერტიზის დასკვნები და სასამართლო ბრალდება ისევ დააკისროს. აუცილებელია ბრალდებულმა ხელახლა დაადგინოს ადვოკატი ამ პროცესებში. თუ ბრალდებული არ გამოცხადდება ზიანის შეფასების პროცედურაში, შეიძლება ნაგულისხმევი მიენიჭოს. როდესაც საქმე საბოლოო განაჩენს გამოიტანს, რომლის თანახმად, მისი დაკვეთა შეიძლება იყოს კომპენსაციის ანაზღაურების ყველა ფორმის ანაზღაურება, გამოიყენება ჩვეულებრივი წესებიც. ზიანის შეფასების პროცედურაში მოცემული განაჩენი ასევე შეიცავს აღსრულების სახელს და აქვს შედეგი, რომ ზიანი დადგინდა ან მოაგვარა.

ზიანის შეფასების პროცედურის შესახებ, მიზანშეწონილია იურისტთან კონსულტაცია. ბრალდებულის შემთხვევაში, ეს აუცილებელიც კია. ეს უცნაური არაა. ყოველივე ამის შემდეგ, ზიანის შეფასების დოქტრინა ძალიან ვრცელი და რთული. საქმე გაქვთ ზარალის ხარჯთან, ან გსურთ მეტი ინფორმაცია ზიანის შეფასების პროცედურის შესახებ? გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ადვოკატებს Law & More. Law & More იურისტები არიან საპროცესო სამართლისა და ზიანის შეფასების ექსპერტები და მოხარული ვართ, რომ მოგაწვდით იურიდიულ კონსულტაციას ან დახმარებას სარჩელის პროცედურის განმავლობაში.

Share