იურიდიული პროცედურები მიზნად ისახავს პრობლემის გადაჭრის გზას

იურიდიული პრობლემები

იურიდიული პროცედურები გამიზნულია პრობლემის მოგვარების მოსაძებნად, მაგრამ ხშირად სრული საპირისპიროდ მიღწევაა. ჰოლანდიური კვლევითი ინსტიტუტის HiiL- ის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, იურიდიული პრობლემები ნაკლებად და უფრო ნაკლებად წყდება, რადგან ტრადიციული პროცესის მოდელი (ე.წ. ტურნირის მოდელი) ნაცვლად, იწვევს მხარეებს შორის განხეთქილებას. შედეგად, მოსამართლეთა ჰოლანდიური საბჭო მხარს უჭერს ექსპერიმენტული დებულებების შემოღებას, რაც მოსამართლეებს შესაძლებლობას აძლევს განახორციელონ სასამართლო პროცესები სხვა გზით.

Law & More